با استفاده از نور آفتاب و در هر مکانی می توانید بوسیله این پکیج برق خورشیدی تولید و در باتری های مخصوص، برای مصرف برق در شب، انرژی مورد نیازتان را ذخیره سازی کنید.

سیستم خورشیدی منفصل از شبکه ( Off-Grid )

سیستم های جدا از شبکه که به آن ها Off-Grid نیز گفته می شوند. سیستم های خورشیدی هستند که به شبکه برق سراسری وصل نیستند .و مقدار انرژی تولیدی روزانه آن ها در باتری ها ذخیره شده و درصورت لزوم از این انرژی ذخیره شده استفاده خواهد شد.

متداول ترین کاربرد این نیروگاه ها ( سیستم خورشیدی جدا از شبکه ) در تأمین برق ویلا و باغهایی که به برق شهر دسترسی ندارند، ایستگاه های مخابراتی، ایستگاه های حفاظت کاتدیک، چراغ های طرح های ترافیکی، روشنایی معابر و بسیاری کاربرد های دیگر می باشد. دامنه قیمت این سیستم ها ( سیستم خورشیدی جدا از شبکه ) بسیار متنوّع هست و با توجّه به محاسبه میزان مصرفی انرژی روزانه شما قابل محاسبه می باشد.