روغن موتور Eco Gasoline 5W-30 از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی روز دنیا بصورت نیمه سینتتیک جهت مصرف در خودروهای مدرن امروزی و خودروهای حمل و نقل عمومی خاص که نیاز به ویسکوزیته با درجه پایین و کنترل شدید دمای بالا هستند، تولید شده است. این روغن موتور با استفاده از منحصر به فردترین تکنولوژی ضد شکست مولکولی و ضد تغییر ماهیت مواد تشکیل دهنده روغن موتور (ZFM) با شاخص ویسکوزیته بالا و پایداری اکسیداسیون ویژه طراحی و مورد مصرف قرار گرفته است. یکی از مهترین خصوصیات این محصول، مراقبت از موتور خودرو در شرایط ترافیک (توقف و حرکت مداوم) و همچنین در زمان حرکت در شرایط زمستانی سخت (هوای سرد) می باشد.