پکیج خورشیدی رساما

5 کالا

 • پکیج 10000 وات خورشیدی (آفگیرید)

  29,200,000 تومان
  با استفاده از نور آفتاب و در هر مکانی می توانید بوسیله این پکیج برق خورشیدی تولید و در باتری های مخصوص، برای مصرف برق در شب، انرژی مورد نیازتان را ذخیره سازی کنید. سیستم خورشیدی منفصل از شبکه ( Off-Grid ) سیستم های جدا از شبکه که به آن ها…
 • پکیج 1500 وات خورشیدی (آفگیرید)

  6,950,000 تومان
  با استفاده از نور آفتاب و در هر مکانی می توانید بوسیله این پکیج برق خورشیدی تولید و در باتری های مخصوص، برای مصرف برق در شب، انرژی مورد نیازتان را ذخیره سازی کنید. سیستم خورشیدی منفصل از شبکه ( Off-Grid ) سیستم های جدا از شبکه که به آن ها…
 • پکیج 3000 وات خورشیدی (آفگیرید)

  11,050,000 تومان
  با استفاده از نور آفتاب و در هر مکانی می توانید بوسیله این پکیج برق خورشیدی تولید و در باتری های مخصوص، برای مصرف برق در شب، انرژی مورد نیازتان را ذخیره سازی کنید. سیستم خورشیدی منفصل از شبکه ( Off-Grid ) سیستم های جدا از شبکه که به آن ها…
 • پکیج 5000 وات خورشیدی (آفگیرید)

  15,100,000 تومان
  با استفاده از نور آفتاب و در هر مکانی می توانید بوسیله این پکیج برق خورشیدی تولید و در باتری های مخصوص، برای مصرف برق در شب، انرژی مورد نیازتان را ذخیره سازی کنید. سیستم خورشیدی منفصل از شبکه ( Off-Grid ) سیستم های جدا از شبکه که به آن ها…
 • پکیج 8000 وات خورشیدی (آفگیرید)

  15,100,000 تومان
  با استفاده از نور آفتاب و در هر مکانی می توانید بوسیله این پکیج برق خورشیدی تولید و در باتری های مخصوص، برای مصرف برق در شب، انرژی مورد نیازتان را ذخیره سازی کنید. سیستم خورشیدی منفصل از شبکه ( Off-Grid ) سیستم های جدا از شبکه که به آن ها…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها