تماس باما

تلفن:

۰۳۵۳۸۲۱۰۶۵۲
۰۳۵۳۸۲۱۰۶۵۳
۰۳۵۳۷۲۶۵۰۲۳

تلفن همراه:

۰۹۱۰۷۸۰۰۶۳۰
۰۹۱۰۷۸۰۰۶۴۰
۰۹۱۰۷۸۰۰۶۵۰
۰۹۱۰۷۸۰۰۶۷۰
۰۹۱۰۷۸۰۰۶۸۰

ایمیل:

Info@nikavgroup.com

آدرس:

یزد- خیابان مطهری- روبروی درمانگاه شهید نیکوپور- طبقه زیرین یزد سیر- کد پستی 8917676599